Plan

Plan upravljanja

Okanj bara” stavljena je pod zaštitu odlukom Vlade Republike Srbije Uredbom o zaštiti („Službeni Glasnik RS” broj 39/13.). Za Upravljača je određeno Društvo za zaštitu životne sredine „Okanj- Elemir“ iz Elemira.

Donošenje Plana upravljanja za ovo zaštićeno područje predstavlja značajan korak jer je ovaj dokument važan alat za obavljanje svih Zakonom predviđenih funkcija Upravljača. Planom upravljanja bliže se planira svaki aspekt rada Upravljača u narednih deset godina, bilo da se radi o naučnim istraživanjima, konkretnim aktivnostima zaštite i očuvanja vrsta i ekoloških sistema, razvoju sistema posećivanja ili institucionalnom jačanju samog Upravljača i edukaciji njegovih zaposlenih.

Plan upravljanja Specijalnim rezervatom prirode „Okanj bara“ plod je dugotrajnog zajedničkog napora mnogih kolega. U njegovom izrađivanju aktivno su učestvovali članovi Upravljača, stručnjaci Pokrajinskog sekreterijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode, udruženja i pojedinci.

S obzirom da se radi o prvom desetogodišnjem planu upravljanja Rezervatom, očekuje se da će tokom njegovog sprovođenja biti prilike za testiranje njegovih postavki, ispunjenje predviđenih ciljeva i sprovedenih mera, ali da će se uočiti i njegove nedostaci kako bi se prilikom revizije Plana upravljanja ispravili.

Zahvaljujemo svima koji su učestvovali u izradi ovog Plana upravljanja, a sve one koji su na bilo koji način zainteresovani za prostor Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara“ i rad Upravljača pozivamo da nam se pridruže u kreiranju i sprovođenju akcionih planova i svojim sugestijama pomognu boljem sprovođenju Plana. Verujemo da ćemo tako doprineti zajedničkom cilju, a to je očuvana priroda Specijalnog Rezervata prirode „Okanj bara“ za dobrobit svih.

Preuzmite kompletan plan upravljanja