okanj-bara37

Izveštaj sa Međunarodnog zimskog popisa ptica vodenih staništa

Izveštaj sa Međunarodnog zimskog popisa ptica vodenih staništa (IWC – International Waterbird Census) i Sinhronog popisa orlova u panonskoj bioregiji u januaru 2023. godine

Dana 14.01.2023. ekipa iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije koju su činili Marko Šćiban, Nikola Veljković i Danjo Bilek obilazila je šire područje SRP „Okanj“. U Elemiru nam se pridružila ekipa iz Društva za zaštitu životne sredine „Okanj“ (Vasika Stefanjesko i Miloš Subotin). Tokom dana su obiđeni vodoplavne močvare i pašnjaci Berek, Čikoš, Nadoš, Šikšov, Crvenka, Rogozara i samo jezero Okanj gde je čekan večernji dolet ptica. Obiđeno područje predstavlja oko 70% teritorije rezervata. Većina ptica vodenih staništa evidentirane su na jezeru Okanj, ali i na vodoplavnim pašnjacima i njivama. Važno je istaći da je uprkos jesenje suše jezero Okanj imalo plitko vodeno ogledalo što je omogućilo da se na njemu okupi veći broj ptica vodenih staništa, a kako prethodnih dana nije bilo temperatura ispod nule voda je bila odleđena. Posmatranja su vršena dvogledom i teleskopima Opticron i Swarowski sa uveličanjem od 60 puta. Sumarni broj ptica po vrstama:

– krdža (Anas crecca), 1.600 jedinki na jezeru Okanj
– ždral (Grus grus), najmanje 804 ptice noće na jezeru Okanj
– gluvara (Anas platyrhynchos), najmanje 389 ptica na jezeru Okanj
– sinji / morski galeb (Larus cachinnans / michahelus), 293 ptice sletelo u sumrak da noći
na jezero. Vrste se na terenu mogu teško razlikovati.
– lisasta guska (Anser albifrons), 290 ptica noće na jezeru Okanj
– zviždara (Mareca penelope), najmanje 133 ptice na jezeru Okanj
– plovka kašikara (Spatula clypeata), 27 ptica zajedno sa drugim plovkama na jezeru Okanj
– velika carska šljuka (Numenius arquata), 15 ptica se aktivno hrane na ribnjaku kod
Taraša i jedna ptica na Rogozari
– divlja guska (Anser anser), 11 ptica sa lisastim guskama na jezeru Okanj
– šiljkan (Anas acuta), 9 ptica sa drugim plovkama na jezeru Okanj
– vivak (Vanellus vanellus), 8 ptica na pašnjaku Čikoš
– šarena utva (Tadorna tadorna), 5 ptica na jezeru Okanj
– čegrtuša (Mareca strepera), 4 ptice na jezeru Okanj
– brkate senice (Panurus biarmicus), najmanje 2 ptice na jezeru Okanj
– siva čaplja (Ardea cinerea), po jedna ptica na ribnjaku kod Taraša i Čikošu
– veliki crnoglavi galeb (Larus ichtyaetus), jedan odrasli primerak na ribnjaku u Tarašu
– barska strnadica (Emberiza schoeniclus), minimum jedna ptica na Okanju

U sklopu popisa ptica vodenih staništa je sprovedeno i brojanje grabljivica u sklopu Sinhronog popisa orlova u panonskoj bioregiji (Eagle census in Pannonian Bioregion). Tom prilikom je na pomenutom području od orlova evidentirana samo jedna vrsta (belorepan), kao i druge grabljivice:

– belorepan (Haliaeetus albicilla), 1 jedinka
– poljska eja (Circus cyaneus), 10 jedinki
– eja močvarica (Circus aeruginosus), 3 jedinke
– mali soko (Falco columbarius), 1 jedinka
– mišar (Buteo buteo), 16 jedinki
– vetrška (Falco tinnunculus), 11 jedinki
– kobac (Accipiter nisus), 1 jedinka

Od pomenutih vrsta zabeleženih tokom dvostrukog popisa 14.01. jedna vrsta do sada nije beležena na prostoru rezervata – veliki crnoglavi galeb (L. ichtyaetus). Ova istočna vrsta je generalno vrlo retko beležena u Srbiji, a najbliže je do sada bila beležena na Tisi kod Aradca, na Slanom Kopovu i ribnjacima kod Sečnja u Banatu. Pored ptica vodenih staništa važno je istaći veliku brojnost poljskih eja (C. cyaneus), vrste indikatora očuvanih otvorenih staništa čiji je donji prag šest ptica prema kojima se uspostavljaju SPA (Special protected area) područja prema NATURA2000 programu Evropske Unije. Kako je ova brojnost slična iz godine u godinu SRP „Okanj“ u sklopu IBA (International Bird Area) Okanj i Rusanda mreže predstavlja jedno od najznačajnijih područja za ovu vrstu u Republici Srbiji. Takođe, važno je istaći da je ove zime jezero Okanj predstavljalo noćilište za ždralove (G. grus) poput naširoko poznatog Slanog Kopova, pojava koja je u Srbiji (a posebno u zimskom periodu) vrlo retka, ali nije prvi put zabeležena na području rezervata.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *